Tìm kiếm
Phát miễn phí 5.000 khẩu trang cho người dân
 2/17/2020 2:27:15 PM

Ủy ban nhân dân thị xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dich bệnh thị xã sẽ cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại các các cơ sở y tế công lập và giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Cải cách hành chính cấp xã và tại Trung tâm hành chính công thị xã.

 

Số lượng khẩu trang phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:

 

I

CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Trạm Y tế

(Số lượng)

Bộ phận Cải cách hành chính

(Số lượng)

1

Phú Sơn

100

100

2

Dương hòa

100

100

3

Thủy Bằng

150

150

4

Thủy Tân

150

150

5

Thủy Vân

150

150

6

Thủy Thanh

150

150

7

Thủy Châu

200

200

8

Thủy Lương

200

200

9

Thủy Phù

200

200

10

Thủy Dương

200

200

11

Thủy Phương

200

200

12

Phú Bài

100

200

Cộng

1.900

2.000

II

CÁC ĐƠN VỊ

Số lượng

01

Trung tâm Y tế

500

02

Trung tâm HCC thị xã

500

03

BCĐ (Phòng Y tế thị xã)

100

Cộng

1.100

Tổng cộng (I+II)

5.000

         

          Đây là khẩu trang do thị xã mua theo giá gốc để cấp miễn phí cho nhân dân. Do vậy, Thủ trưởng các đơn vị được cấp phát chỉ đạo các bộ phận có liên quan khi cấp miễn phí cho các đối tượng phải lập danh sách ký nhận để lưu lại đơn vị và báo cáo cấp trên theo yêu cầu. 

Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.807.831
Truy cập hiện tại 2.010 khách