Tìm kiếm
UBND thị xã tổ chức làm việc với phường Thủy Lương tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020
 10/25/2019 4:29:26 PM

Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với phường Thủy Lương về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Cùng làm việc còn có đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thị xã.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hải - Chủ tịch UBND phường Thủy Lương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cụ thể: Giá trị tổng sản xuất trên địa bàn phường là 729.901 triệu đồng, đạt 106,2%KH (trong đó: Dịch vụ đạt 361.835 triệu đồng; TTCN, xây dựng đạt 274.567 triệu đồng; Nông - Lâm - Thủy sản đạt 90.499 triệu đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 150.161triệu đồng; tổng thu ngân sách thực hiện 8.674,5 triệu đồng, đạt 130%KH (thu tiền sử dụng đất là 2.100 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,69%; tạo việc làm mới cho 150 lao động (xuất khẩu 25 lao động)...

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị xã biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, nổ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo phường Thủy Lương trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND phường Thủy Lương cần tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các phòng, ban, đơn vị tham dự họp, UBND phường cần tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực, xác định lại hệ thống chỉ tiêu KT-XH năm 2020 cho phù hợp với tình hình phát triển KT-XH tại địa phương theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.

Chỉ đạo HTXNN tích cực quan tâm xây dựng mô hình "Cánh đồng lớn"; đồng thời, liên kết với các công ty giống, công ty Vật tư, công ty TNHH Hữu cơ Quế Lâm... mở rộng diện tích sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, lúa đặc sản chất lượng cao theo mô hình sản xuất chuỗi giá trị.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, huy động nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch dự toán giao, nhất là thu phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu chi xây dựng cơ bản của địa phương. Đồng thời, UBND phường cần xây dựng kế hoạch nguồn thu ngân sách năm 2020, tổ chức rà soát dự kiến phân lô để đăng ký tạo quỹ đất đưa vào đấu giá thu tiền sử dụng đất trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, rà soát và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất công ích 5% trên địa bàn để đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tập trung công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ địa chính hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải và Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” để làm sạch nhà, đẹp ngõ, tổ dân phố, cơ quan, công sở; thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ đầu nguồn; khơi thông rãnh dọc các tuyến đường để đảm bảo cho việc thoát nước trong mùa mưa bão sắp tới.

Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá và phân loại CBCCVC hằng năm theo Công văn số 491/NV-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thị xã. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ và hạn chế số hồ sơ trễ hạn tại Bộ phận TN&TKQ.

Đồng thời, lãnh đạo UBND thị xã đã trả lời và giải thích rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND phường.

Yến Nhi
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 962 khách