Tìm kiếm
Hương Thủy phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT
 9/13/2019 8:59:54 AM

“Năm học 2019-2020, Hương Thủy phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT”, đó là chỉ tiêu được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019-2020, do UBND thị xã Hương Thủy tổ chức sáng 12/9. 

Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã tham gia BHYT đạt 97.07%, cao hơn 2% so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Quyết định 1167 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 thì tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên toàn thị xã vẫn chưa đạt 100%. Nguyên nhân do việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chưa có chế tài xử lý cụ thể đối với học sinh, sinh viên khi không tham gia BHYT. Ngoài ra, tại một số trường học chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT học sinh, sinh viên vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho học sinh, sinh viên…
 
Để đạt được chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2019-2020, lãnh đạo thị xã yêu cầu các trường học trên địa bàn tích cực triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên. Trong đó, đưa kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên tại các nhà trường. 
 
 
 
Tại hội nghị tổng kết lần này, ngoài 8 trường học được BHXH tỉnh biểu dương, khen thưởng, Hương Thủy vinh dự có Trường Tiểu học Dạ Lê được BHXH Việt Nam tặng bằng khen “Thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019”.
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.887.571
Truy cập hiện tại 1.872 khách