Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Thuỷ: Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2019
 7/22/2019 9:49:04 AM

Chiều ngày 15/7/2019, Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn thị xã.

 
Nội dung bồi dưỡng trong năm 2019 này tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Nghị quyết 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của BCH Trung ương Đảng “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gắn với Kế hoạch 109 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW; Chỉ thị 29 ngày 17/12/2018 của BTV Tỉnh uỷ “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới”; Chỉ thị 24 ngày 13/3/2018 của BTV Tỉnh uỷ “về cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” và Quyết định số 139 ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng”; tình hình kinh tế xã hội, thời sự quốc tế, trong nước, tỉnh và địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; những nội dung quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất làn trên Internet, mạng xã hội đối với giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hề Chí Minh”… 
Lớp bồi dưỡng là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn thị xã nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức để cùng toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
 
Xuân Liêm
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 1.232 khách