Tìm kiếm
Liên kết website
Thông báo
Ngày 23//01/2018, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.
Nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thiết bị đo đếm điện năng, áp dụng các giải pháp tự động hóa công tác ghi chỉ số công...
Ngày 14/9/2017, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 840/UBND về việc đề nghị góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi.
Ngày cập nhật 18/07/2017
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; ngày 12/7/2017, UBND thị xã Hương Thủy đã tiến hành sơ tuyển thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND thị xã năm 2017.

Ngày cập nhật 14/06/2017

Ngày 05/6/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 60a/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2017. UBND thị xã Hương Thủy thông báo cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký hồ sơ thi tuyển công chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2017 để bố trí cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Hương Thủy, gồm một số nội dung sau:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.748.264
Truy cập hiện tại 508 khách