Tìm kiếm
Liên kết website
Thông báo
Ngày cập nhật 18/07/2017
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; ngày 12/7/2017, UBND thị xã Hương Thủy đã tiến hành sơ tuyển thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND thị xã năm 2017.

Ngày cập nhật 14/06/2017

Ngày 05/6/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 60a/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2017. UBND thị xã Hương Thủy thông báo cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký hồ sơ thi tuyển công chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2017 để bố trí cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Hương Thủy, gồm một số nội dung sau:

Tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thị xã Hương Thủy năm 2016 (nội dung chi tết ở file đính kèm)
Ngày 14/9/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh đăng...
Ngày 15/8/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong...
Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc thông báo tuyển dụng viên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.677.194
Truy cập hiện tại 134 khách