Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp rà soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2019
Ngày cập nhật 16/01/2019

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi họp rà soát, chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra các dự án sử dụng đất và một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2019, do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì. Để kịp thời truyền đạt ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 14/01/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 09/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi  họp rà soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2019 

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. Về chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra các dự án sử dụng đất, đầu tư xây dựng:
1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị làm việc với Đoàn khảo sát phục tốt cho công tác thanh tra các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, báo cáo danh mục các dự án sử dụng đất lớn; các dự án đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán thanh kiểm tra; đánh giá kết quả tự thực hiện khắc phục những bất cấp đã được phát hiện tại Biên bản làm việc hoặc Kết luận thanh kiểm tra nhưng chưa thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2019.
3. Yêu cầu Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm kế thừa, thu thập hồ sơ pháp lý của dự án, cơ sở nhà đất tại địa bàn và theo chức năng nhiệm vụ để phục vụ tra cứu, quản lý.
4. Trong quá trình phối hợp thực hiện công tác thanh tra, giao trách nhiệm cho các ngành, đơn vị cung cấp hồ sơ, văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm đơn vị mình ban hành, tham mưu UBND tỉnh ban hành và giải trình các nội dung tham mưu liên quan.
 
II. Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong Quý I năm 2019:
1. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu kiện toàn Tổ Công tác được thành lập theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; Tham mưu thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ Công tác.
- Chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) về hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sau khi có ý kiến thống nhất về phương án di dời, đầu tư công trình quốc phòng.
2. Giao BCH Quân sự tỉnh báo cáo phương án và kinh phí giải phóng mặt bằng, di chuyển và đầu tư công trình quốc phòng khi di dời Đại đội phòng không C594 và Đại đội công binh C17; trong đó làm rõ kế hoạch bàn giao diện tích 6,5 ha để mở rộng Sân bay Phú Bài trước ngày 15/3/2019.
Phương án gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/01/2019 để rà soát.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất kế hoạch vốn phục vụ di dời dân cư khu vực Kinh thành Huế giai đoạn 2019 – 2021.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 và Kết luận số 175-TBKL/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị; lấy ý kiến các ngành, địa phương về đề xuất cơ chế đặc thù đô thị di sản thuộc từng ngành, lĩnh vực; tham mưu UBND tỉnh làm việc với Ban Kinh tế Trung ương trong Quý I/2019.
4. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh:
- Phương án quản lý tài sản nhà nước đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị (công việc này trước đây giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý);
- Đề án thuê dịch vụ đối với một số dịch vụ cụ thể như thuê dịch vụ photo copy, dịch vụ chiếu sáng đô thị, dịch vụ cung cấp hình ảnh camera.
Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/02/2019.
5. Giao Sở Xây dựng thực hiện:
- Xây dựng đề án đấu thầu dịch vụ công ích đối với xử lý rác thải, vận hành nhà máy xử lý rác thải; Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/02/2019.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Huế đề xuất phương án đầu tư mở rộng khu dân cư (150 ha) theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 431/TB-VPCP ngày 16/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
6. Yêu cầu các Sở ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện các nội dung sau:
- Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh các thủ tục để các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư giải ngân vốn trong Quý II năm 2019; đẩy nhanh các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công để thực hiện dự án đầu tư tại các khu nhà đất trên trục đường Lê Lợi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tại khu E (phường Thủy Dương).
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương tham mưu điều chỉnh Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh trước ngày 15/01/2019.
- Khẩn trương xử lý, khắc phục dứt điểm trước ngày 15/02/2019 đối với dự án đã được Tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, cơ sở nhà đất và UBND tỉnh đã có kết luận.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định và tham mưu chấm dứt thực hiện dự án, thu hồi đất đối với thực hiện khắc phục những nội dung giám sát tiến độ các dự án theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.
- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án, thu hồi đất đối với các dự án: Khách sạn Đông Dương tại số 02 Hùng Vương, Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vincotes tại xã Phú Thuận, Khu du lịch Làng Việt tại phường Thủy Biều, Trung tâm thương mại và dịch vụ các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý, Trường mầm non tư thục Everes tại đường Nguyễn Trãi; thực hiện hoàn thành trong tháng 02/2019.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 792 khách