Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm học 2018-2019
Ngày cập nhật 23/08/2018

Ngày 22/8/2018, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm học 2018-2019

 

Theo đó:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu cần tuyển cho năm học 2018- 2019 là 150 chỉ tiêu, theo từng vị trí việc làm, cụ thể như sau:

* Ngạch giáo viên                                      : 129

Trong đó:

- Giáo viên mầm non                                : 66

- Giáo viên tiểu học                                  : 44

+ Giáo dục tiểu học                                   : 41

+ Giáo viên Thể dục                                  : 01

+ Giáo viên Tin học                                   : 01

+ Giáo viên Anh Văn                                : 01

 

- Giáo viên trung học cơ sở                     : 17

+ Giáo viên Toán                                        : 02

+ Giáo viên Hóa                                          : 03

+ Giáo viên Anh văn                                  : 02

+ Giáo viên Ngữ văn                                  : 03

+ Giáo viên Sinh                                         : 01

+ Giáo viên Địa                                           : 01

+ Giáo viên Nhạc                                        : 01

+ Giáo viên GDCD                                     : 01

+ Giáo viên KTNN                                      : 01

+ Giáo viên TPT Đội                                  : 01

+ Giáo viên Sử                                             : 01

- Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX thị xã: 02

+ Giáo viên Vật lý                                      : 01

+ Giáo viên Lịch sử                                    : 01

* Ngạch nhân viên                                     : 06

- Nhân viên Kế toán                                   : 01

- Nhân viên Y tế trường học                      : 01

- Nhân viên Văn thư                                   : 03

- Nhân viên Thư viện, Thiết bị- thí nghiệm : 01

* Biên chế theo Nghị định 68/NĐ-CP     : 15

- Cấp học mầm non                                     : 03

- Cấp tiểu học                                              : 07

- Cấp trung học cơ sở                                 : 05

2. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển phỏng vấn.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ đủ 03 năm trở lên tính đến ngày thông báo tuyển dụng. Riêng đối với những trường hợp người tham gia dự tuyển là dâu (rể) của địa phương (thuộc thị xã Hương Thủy) thì không quy định về thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng phải có giấy chứng nhận kết hôn.

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo quy định.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể; phát âm không chuẩn.

Nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

 

b) Điều kiện cụ thể đối với người dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển. Đối với giáo viên Anh văn nếu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Ngôn ngữ Anh  thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên : Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Riêng đối với giáo viên Tổng phụ trách thì tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Thể dục - Đoàn đội, Thể dục - thể thao; Giáo dục thể chất, thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng hoặc giấy chứng nhận nghiệp vụ Đoàn - đội.

- Nhân viên:

+ Nhân viên Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.

+ Nhân viên Y tế trường học: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, hệ chính quy chuyên ngành: Y sĩ đa khoa, Y tá điều dưỡng.

+ Nhân viên Thư viện, Thiết bị- thí nghiệm: Có trình độ Trung cấp trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành Thư viên, Thiết bị - thí nghiệm.

+ Nhân viên Văn thư: Có trình độ Trung cấp trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành Văn thư.

- Đối với nhân viên Bảo vệ trường học (tuyển Nam giới): Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (ưu tiên người có hộ khẩu thường trú gần trường có nhu cầu tuyển dụng).

* Đối với người đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên nêu trên có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp Đại học sư phạm hệ chính quy loại giỏi thuộc các trường công lập đào tạo. Đối với ngạch nhân viên chỉ tiếp nhận hồ sơ người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thị xã Hương Thủy.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ; bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ:

a) Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

b) Bản khai lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

c) Bản sao (có công chứng) các văn bằng (kể cả bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông), chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị sử dụng trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

đ) Bản sao hộ khẩu thường trú đối với người đăng ký dự tuyển;

e) Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

g) Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 

6. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn (khóa luận tốt nghiệp) của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d của Khoản này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và điểm d của Khoản này.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng bộ môn.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b, Khoản này thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Đối với nhân viên bảo vệ trường học:

Xét theo thứ tự ưu tiên người có trình độ trung học chuyên nghiệp, bộ đội xuất ngũ, xét theo hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng đơn vị trường học (ưu tiên người có hộ khẩu thường trú gần trường có nhu cầu tuyển dụng).

8. Nội dung phỏng vấn:

Thí sinh dự tuyển sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên một câu hỏi trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

- Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Quy định về đạo đức nhà giáo, điều lệ trường học;

- Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống liên quan đến vị trí cần tuyển.

9. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trang Thông tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã (Phòng Nội vụ).

Riêng đối với nhân viên bảo vệ trường học: Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường có nhu cầu tuyển dụng thông báo tiếp nhận hồ sơ, xét chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có ý kiến xác nhận của UBND xã, phường trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 20/9/2018.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

c) Lệ phí kiểm tra, sát hạch: Theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

d) Thông báo niêm yết danh sách người đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2018 tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã.

đ) Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 15/10 - 18/10/2018.

e) Niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch: Ngày 23/10/2018.

g) Thông báo kết quả trúng tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng thị xã sau ngày 06/11/2018 và thông báo kết quả trúng tuyển cho từng người tham gia dự tuyển sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Nếu có thay đổi về thời gian thì Hội đồng tuyển dụng thị xã sẽ thông báo lại trong quá trình tổ chức xét tuyển.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.906.906
Truy cập hiện tại 3.370 khách