Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nội dung ôn tập trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Ngày cập nhật 09/08/2018

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy năm 2018

Ngày 30/7/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018 của UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung

2. Tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (gồm 05 chuyên ngành)

(File tài liệu ôn tập kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.482.882
Truy cập hiện tại 158 khách