Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Ngày cập nhật 23/01/2018

Ngày 23//01/2018, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Theo đó, UBND thị xã công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 như sau:

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Loại I (**)

1

Phú Bài

92

13

29,5

22,5

9

18

2

Thủy Dương

91,5

14

28

23

8,5

18

3

Thủy Châu

91,5

15

29

20,5

9

18

4

Thủy Phương

90,5

15

28,5

20,5

8,5

18

5

Thủy Phù

90,5

14

28

22

8,5

18

II

Loại II (***)

1

Thủy Tân

91

15

28

19,5

9,5

19

2

Thủy Thanh

91

14

29

21

9

18

3

Thủy Lương

90,5

13

28

22,5

9

18

4

Thủy Vân

89

14

26

22

09

20

5

Dương Hòa

85,5

15

27

16,5

9

18

6

Thủy Bằng

83

11

26,5

19

8,5

18

III

Loại III (****)

01

Phú Sơn

88,5

15

29

17,5

9

18

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.866
Truy cập hiện tại 5.013 khách