Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo thay đổi Lịch ghi chỉ số công tơ điện năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2018

Nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thiết bị đo đếm điện năng, áp dụng các giải pháp tự động hóa công tác ghi chỉ số công tơ điện và đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện, Điện lực Hương Thủy xin thông báo lịch thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện tại các khu vực trên địa bàn thị xã (theo phụ lục đính kèm).

Bên cạnh đó, để giúp khách hàng sử dụng điện dễ dàng theo dõi chỉ số điện năng tiêu thụ hàng ngày, Điện lực Hương Thủy đã và đang tiếp tục triển khai hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa RF-Spider. Đối với các khu vực đã được triển khai hệ thống RF-Spider, khách hàng có thể truy cập và địa chỉ website http://spider.cpc.vn/kh và nhập Mã khách hàng để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực hàng ngày./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.478
Truy cập hiện tại 3.105 khách