Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
18/02/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Gặp mặt Thường trực HĐND thị xã đầu năm

Chiều:Làm việc cơ quan

Sáng: Hội ý cơ quan

Gặp mặt Thường trực HĐND thị xã đầu năm

Chiều: Đi cơ sở (Thủy Vân) (xe 6677)

Thứ ba
19/02/2019

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
20/02/2019

Sáng: Dự lễ giao quân năm 2019 (xe 6677)

Chiều:Đi cơ sở (xe 6677)

Sáng:Dự lễ giao quân năm 2019 (xe 6677)

Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
21/02/2019

Sáng: Đi cơ sở (xe 6677)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
22/02/2019

Sáng:Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Chiều:Làm việc tại cơ quan

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
23/02/2019

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.072.356
Truy cập hiện tại 98 khách