Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
13/8/2018

Sáng: Trực báo cơ quan HĐND&UBND thị xã

Hội ý Thường trực HĐND

Chiều:Làm việc tại cơ quan

Sáng: Trực báo cơ quan HĐND&UBND thị xã

Hội ý Thường trực HĐND

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
14/8/2018

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại phòng PCT HĐND

Cả ngày: Đi kiểm tra tình hình xây dựng cơ bản (xe 6677)

Thứ tư
15/8/2018

Sáng:Báo cáo chuyên đề tại Trung tâm BDCT (xe 6677)

Chiều:Làm việc với Đảng ủy xã Thủy Vân về CCHC (xe 6677)

Sáng: Thông qua thiết kế nhà văn hóa xã Thủy Vân

Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
16/8/2018

Sáng: Dự tổng kết công tác GD-ĐT 2017-2018 (xe 6677)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc với phường Phú Bài về kế hoạch KTXH

Thứ sáu
17/8/2018

Sáng: Dự khai trương Bộ phận TN và TKQ hiện đại tại xã Phú Sơn (xe 6677)

Chiều: Họp thông qua thiết kế đường Trưng Nữ Vương

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp thông qua thiết kế đường Trưng Nữ Vương

Thứ bảy
18/8/2018

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.887.556
Truy cập hiện tại 87 khách