Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY NGUYỄN VĂN PHÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
 
Thứ hai
27/6/2022

Sáng: Giao ban UBND thị xã

Chiều: Thẩm tra tại các phường, xã

 

Thứ ba
28/6/2022

Sáng: Dự kỳ họp HĐND lần thứ 4, phường Thủy Dương

Chiều: Thẩm tra tại các xã, phường

 

Thứ tư
29/6/2022

Sáng: Dự Lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử Lùm Chánh Đông

Chiều:Dự Hội nghị trực tuyến tại Thị ủy

Thẩm tra tại các xã, phường

 

Thứ năm
30/6/2022

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tại Thị ủy

Dự kỳ họp HĐND lần thứ 4 phường Thủy Lương

Chiều: Thẩm tra tại  các xã, phường

 

Thứ sáu
01/7/2022

Sáng: Họp Ban thường vụ Thị ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ bảy
02/7/2022

Sáng: Thẩm tra tại các xã, phường

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 531 khách