Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
10/6/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Tiếp xúc cử tri tại xã Thủy Phù

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
11/6/2019

Sáng:Hội nghị Thị ủy

Chiều: Dự Tiếp xúc cử tri 

Sáng: Hội nghị Thị ủy

Chiều: Dự tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh tại phường Thủy Dương (xe ô tô 6677)

Thứ tư
12/6/2019

Sáng: Tiếp công dân tại trụ sở cơ quan

Chiều: Dự tiếp xúc cử tri

Sáng: Dự Tiếp xúc cử tri tại xã Thủy Vân

(xe ô tô 6677)

Chiều: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Thủy Bằng

(xe ô tô 6677)

Thứ năm
13/6/2019

Sáng: Dự tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh tại phường Phú Bài (xe ô tô 6677)

Chiều: Họp Đảng ủy cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
14/6/2019

Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Chiều: Họp UBND thị xã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:  Họp UBND thị xã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Thứ bảy
15/6/2019

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.135.123
Truy cập hiện tại 52 khách