Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
12/04/2021

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba
13/04/2021

Sáng: Tập huấn công tác bầu cử HĐND các cấp

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư
14/04/2021

Sáng: Dự lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh tại phường Thủy Lương

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ năm
15/04/2021

Sáng; dự hội nghị tổng kết Chỉ thị 05 tại Thị ủy

Chiều: Đi cơ sở

 

Thứ sáu
16/04/2021

Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Chiều: Hội nghị hiệp thương lần 3 tại UBMTTQVN thị xã

 

Thứ bảy
17/04/2021

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 260 khách