Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016
Ngày cập nhật 16/09/2016

Ngày 14/9/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016.

Theo đó:

Căn cứ Kế hoạch số 2077/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016;

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch để xét tuyển vào làm việc tại các Trường học thuộc địa bàn thị xã (có danh sách kèm theo). Các thí sinh đủ điểu kiện tham gia phỏng vấn, cần nắm rõ những thông tin của cá nhân, tại bảng niêm yết danh sách và có gì vướng mắc phản hồi về Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã, qua Phòng Nội vụ trước ngày 30/9/2016 để kịp thời thực hiện.

2. Về Nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch:

- Nội dung: Kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng hình thức phỏng vấn.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 05 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy, số 144 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy thông báo để các thí sinh biết và tổ chức thực hiện./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.369
Truy cập hiện tại 3.063 khách