Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm học 2016-2017
Ngày cập nhật 06/08/2016

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm học 2016-2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hương Thủy năm học 2016-2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Chỉ tiêu cần tuyển cho năm học 2016-2017 là 127 chỉ tiêu, theo từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

* Ngạch giáo viên: 94

Trong đó:

- Giáo viên mầm non: 71

- Giáo viên tiểu học :10

+Giáo dục tiểu học:09

+Giáo viên thể dục:01

- Giáo viên trung học cơ sở:13

+ Giáo viên ngữ văn:02

+Giáo viên Toán:05

+Giáo viên Hóa:01

+Giáo viên Địa:01

+Giáo viên Sinh:01

+Giáo viên Anh Văn:01

+Giáo viên Tin:01

+Giáo viên Tổng phụ trách:01

*Ngạch nhân viên:04

- Nhân viên Kế toán:02

-Nhân viên Y tế trường học:01

-Nhân viên Thư viện, Thiết bị-thí nghiệm:01

*Biên chế theo Nghị định 68/NĐ-CP:29

-Cấp học Mầm non:18

-Cấp tiểu học:06

-Cấp trung học cơ sở:05

2.Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển có phỏng vấn

3.Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển gồm 02 bộ; bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ:

a) Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

b) Bản khai lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

c) Bản sao (có công chứng) các văn bằng (kể cả bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông), chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

d)Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị sử dụng trong thời hoạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

đ) Bản sao hộ khẩu thường trú đối với người đăng ký dự tuyển;

e) Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

g) Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng:

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 03/8/2016 đến 16 giờ ngày 30/8/2016 (không kể thứ bảy và chủ nhật)

b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, địa chỉ 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

c) Lệ phí kiểm tra, sát hạch: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Mức thư: 140.000 đồng/01 người dự tuyển.

d) Thông báo niêm yết danh sách người đủ điền kiện tham gia kiểm tra, sát hạch từ ngày 01/9 đến ngày 09/9/2016 tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã.

đ) Thời gian tổ chức, sát hạch: Từ ngày 14/9-16/9/2016

e) Niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch: Ngày 22/9/2016.

g) Kết quả trúng tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng thị xã trong thời hạn 10 ngày làm việc và thông báo kết quả trúng tuyển cho từng người tham gia dự tuyển sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND thị xã.

Nội dung chi tiết của Thông báo tuyển dụng xem tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.949
Truy cập hiện tại 6.000 khách