Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 24/05/2024

Ngày 23/5/2024, UBND thị xã Hương Thủy đã bàn hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số P 965657 ngày 27/9/2002 đã được UBND huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy) cấp cho ông, bà Võ Kim Hoanh – Nguyễn Thị Lý đối với thửa đất số 33, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.700,0m2, trong đó: 300,0m2 đất ở và 1.400,0m2 đất trồng cây lâu năm (theo Quyết định số 685/QĐ-UB ngày 27/9/2002 của UBND huyện Hương Thủy về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Địa chỉ thửa đất: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên bị mất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2024.

(Nội dung cụ thể tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.580
Truy cập hiện tại 6.236 khách