Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 05/07/2016

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các Giấy chứng nhận sau đây:

 
1.Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Giấy chứng nhận số AD 923642 của ông, bà Nguyễn Đình Vy – Nguyễn Thị Sen do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 28 tháng 02 năm 2006 tại thửa đất số 181, tờ bản đồ số 41, diện tích 1.487m2, tọa lạc tại tổ 13, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Lý do huỷ: Ông, bà Nguyễn Đình Vy – Nguyễn Thị Sen đã làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. 
 
2.Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Giấy chứng nhận số BT 202241 của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 03 tháng 9 năm 2015 tại thửa đất số 469, tờ bản đồ số 41, diện tích 892,5m2, tọa lạc tại tổ 13, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Lý do huỷ: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên. 
 
3. Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBND thị xã Hương Thủy về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Giấy chứng nhận số BH 734729 của ông, bà Trương Văn Lạc – Văn Thị Huế do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 25 tháng 12 năm 2012 tại thửa đất số 93-1, tờ bản đồ số 01, diện tích 2.271,5m2, tọa lạc tại thôn Vân Thê Làng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Lý do huỷ: Hộ gia đình bà Văn Thị Huế không giao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.516.419
Truy cập hiện tại 5.192 khách