Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 04/05/2024

Ngày 03/5/2024, UBND thị xã Hương Thủy đã bàn hành 02 Quyết định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

 

1. Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 101144 do UBND thành phố Huế cấp ngày 14/10/1990 cho ông Lê Thúc Diễn tại thửa đất số 512+513, tờ bản đồ 03, diện tích 671,0m², mục đích sử dụng đất: Đất thổ cư + vườn. Địa chỉ thửa đất: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên bị mất.

2. Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A104828 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 10/9/1990 tại thửa đất số 473, tờ bản đồ 01, diện tích 324,0m² cho bà Nguyễn Thị Xấu. Địa chỉ thửa đất: Phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên bị mất.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2024.

(Nội dung cụ thể tại file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.399.483
Truy cập hiện tại 632 khách