Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc di dời mồ mã để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex
Ngày cập nhật 26/03/2024

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 10/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex. UBND thị xã Hương Thủy đã tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Đến nay, đã bàn giao diện tích 440/460ha (tương ứng 95%) cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hiện nay, nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai san ủi mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên diện tích đã bàn giao, tuy nhiên, có một số mồ mã của các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tiến hành di dời theo đúng thời gian quy định. Do vậy, để tránh gây ảnh hưởng đến mồ mã của các hộ gia đình trong quá trình thi công, UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu các hộ gia đình di dời mồ mã bị ảnh hưởng ra khỏi phạm vi thực hiện dự án trước ngày 05/04/2024.

Hết thời hạn nêu trên, nếu việc thi công dự án gây ảnh hưởng đến mồ mã của hộ gia đình thì UBND thị xã Hương Thủy sẽ không chịu trách nhiệm

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.989.825
Truy cập hiện tại 855 khách