Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6 và 05 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài)
Ngày cập nhật 29/11/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6 và 05 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6 và 05 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Diện tích quỹ đất: 1.187,6m.

- Số lượng: 06 lô.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nơi có tài sản đấu giá: 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6 và 05 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Ký hiệu lô đất

Vị trí, loại đường

 

Diện tích lô đất (m2/lô)

 

 

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng/lô)

Bước giá (cho từng vòng đấu: đồng/lô)

Số tiền đặt trước (đồng/lô)

I. 5 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài)

1

164

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 10,4m

176,0

7.000.000

1.232.000.000

62.000.000

246.400.000

2

169

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 10m

176,0

7.000.000

1.232.000.000

62.000.000

246.400.000

3

170

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 10m

176,0

7.000.000

1.232.000.000

62.000.000

246.400.000

4

171

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 10m

176,0

7.000.000

1.232.000.000

62.000.000

246.400.000

5

172

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 11,2m và đường QH 10m

225,7

7.500.000

1.692.750.000

85.000.000

338.550.000

II. 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6

1

420

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường Nguyễn Khoa Văn và đường QH 11,5m

257,9

7.500.000

1.934.250.000

97.000.000

386..850.000

Tổng: 06 lô

 

1.187,6

 

8.555.000.000

 

 

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại 01 lô đất tại Khu dân cư khu 6 và 05 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.  

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế và UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc. Từ 08h00 đến 11h00 ngày 13/12/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.    

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 13/12/2023 cho đến 17h00 ngày 15/12/2023. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc.

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 15/12/2023 và kèm theo giấy nộp tiền nộp lại Công ty.

(Nội dung nộp tiền: Họ và tên Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại Khu dân cư khu 6 và Khu quy hoạch dân cư khu 8.2 thị trấn Phú Bài (nay là phường Phú Bài), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 13h30 ngày 16/12/2023.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế. SĐT: 0935 647 442 – Phương Nhung; Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 02343.955.565 hoặc UBND phường Phú Bài./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.987.465
Truy cập hiện tại 70 khách