Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất 13 lô đất tại Khu xen cư thôn Thanh Thuỷ Chánh tại xã Thuỷ Thanh
Ngày cập nhật 29/11/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 13 lô đất tại Khu xen cư thôn Thanh Thuỷ Chánh tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: Quyền sử dụng đất 13 lô đất tại Khu xen cư thôn Thanh Thuỷ Chánh tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích quỹ đất: 2.248,8 m²

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu xen cư thôn Thanh Thuỷ Chánh tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Tờ bản đồ

Ký hiệu lô đất

Vị trí, loại đường

Diện tích lô đất (m2/lô)

Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
đấu giá quyền sử dụng đất (đồng/lô)

Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)

Số tiền đặt trước (đồng/lô)

1

9

1117

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

182,0

6.200.000

1.128.400.000

56.000.000

225.680.000

2

9

1118

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

156,2

6.200.000

968.440.000

48.000.000

193.688.000

3

9

1119

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

166,7

6.200.000

1.033.540.000

52.000.000

206.708.000

4

9

1120

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

137,7

6.200.000

853.740.000

43.000.000

170.748.000

5

9

1121

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

137,3

6.200.000

851.260.000

43.000.000

170.252.000

6

9

1122

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 5m và đường QH 5m

187,4

6.700.000

1.255.580.000

63.000.000

251.116.000

7

9

1123

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

212,2

6.200.000

1.315.640.000

66.000.000

263.128.000

8

9

1124

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

205,8

6.200.000

1.275.960.000

64.000.000

255.192.000

9

9

1125

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

199,4

6.200.000

1.236.280.000

62.000.000

247.256.000

10

9

1491

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

193,0

6.200.000

1.196.600.000

60.000.000

239.320.000

11

14

1565

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

114,7

6.200.000

711.140.000

36.000.000

142.228.000

12

14

1566

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 5m và đường QH 5m

174,2

6.700.000

1.167.140.000

58.000.000

233.428.000

13

14

1567

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 5m

182,2

6.500.000

1.184.300.000

59.000.000

236.860.000

TỔNG: 13 LÔ

 

2.248,8

 

14.178.020.000

 

2.835.604.000

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại Khu xen cư thôn Thanh Thuỷ Chánh tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. 

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 13/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 13/12/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 13/12/2023 cho đến 17h00 ngày 15/12/2023. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2023.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo này là hoàn toàn tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Nội dung nộp tiền đặt trước: {Họ tên} – nộp tiền đặt trước đấu giá đất Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 16/12/2023

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND xã Thủy Thanh. Địa chỉ: Xã Thủy thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy; Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 02343.955.565;

- Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.774
Truy cập hiện tại 3.677 khách