Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh
Ngày cập nhật 29/11/2023

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

1. 1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2. Diện tích quỹ đất: 3.625,1 m2.

1.3. Số lượng: 21 lô đất.

1.4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

1.5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã phê duyệt.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi tiết như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Vị trí, loại đường

Diện tích lô đất (m2/lô)

Giá đất cụ thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
đấu giá
(đồng/lô)

Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)

Số tiền đặt trước

(đồng/lô)

1

797

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

2

798

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

3

799

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

4

800

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

5

801

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

6

802

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

7

803

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

8

804

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

9

805

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

10

806

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

11

807

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

12

808

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

150,0

13.800.000

2.070.000.000

104.000.000

414.000.000

13

809

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

240,0

13.800.000

3.312.000.000

166.000.000

662.400.000

14

810

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 13,5m và đường QH 13,5m

310,0

13.800.000

4.278.000.000

214.000.000

855.600.000

15

825

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 13,5m và đường QH 13,5m

203,2

14.500.000

2.946.400.000

147.000.000

589.280.000

16

826

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

167,9

14.200.000

2.384.180.000

119.000.000

476.836.000

17

843

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 13,5m và đường QH 13,5m

232,0

14.500.000

3.364.000.000

168.000.000

672.800.000

18

844

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

120,0

13.800.000

1.656.000.000

83.000.000

331.200.000

19

845

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

120,0

13.800.000

1.656.000.000

83.000.000

331.200.000

20

846

Vị trí 1, hai mặt tiền đường QH 13,5m và đường QH 13,5m

234,0

14.500.000

3.393.000.000

170.000.000

678.600.000

21

847

Vị trí 1, một mặt tiền đường QH 13,5m

198,0

14.200.000

2.811.600.000

141.000.000

562.320.000

Tổng cộng: 21 lô đất 

 

50.641.180.000

   

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ và số hiệu các lô đất thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng (giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất công trình công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng (giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 3381a/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quỹ đất ở phân lô 21 lô đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng (giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND thị xã Hương Thủy Về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá quỹ đất ở phân lô đối với 21 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng (giai đoạn 2), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 13/12/2023 tại vị trí các lô đất đấu giá tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 2) xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 06/12/2023. Trung tâm và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 07, 08 tháng 12 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

          6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước tương ứng với từng lô đất trên từ ngày 13/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2023 và nộp vào tài khoản số 5512429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Thủy Thanh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 13/12/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 16/12/2023 tại Hội trường UBND Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 02343.955.565 hoặc UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.666
Truy cập hiện tại 3.639 khách