Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất tại Khu dân cư 7C tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/11/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất tại Khu dân cư 7C tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: Quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất tại Khu dân cư 7C tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 4.304,0 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Vị trí, loại đường

Diện tích (m2/lô)

Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
đấu giá quyền sử dụng đất (đồng/lô)

Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)

Số tiền đặt trước (đồng/lô)

1

771

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

2

772

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

3

773

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

4

774

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

5

775

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

6

776

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

176,0

6.200.000

1.091.200.000

55.000.000

218.240.000

7

777

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 12m và đường QH 12m

212,0

6.700.000

1.420.400.000

71.000.000

284.080.000

8

778

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

132,0

6.200.000

818.400.000

41.000.000

163.680.000

9

785

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

10

786

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

11

787

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

12

788

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

13

789

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

14

790

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

15

791

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

16

792

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

17

793

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 12m và đường QH 12m

192,0

6.700.000

1.286.400.000

64.000.000

257.280.000

18

794

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

120,0

6.200.000

744.000.000

37.000.000

148.800.000

19

795

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

20

796

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

21

797

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

22

798

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

23

799

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

24

800

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

25

801

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 12m

160,0

6.200.000

992.000.000

50.000.000

198.400.000

26

802

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 12m và đường QH 12m

192,0

6.700.000

1.286.400.000

64.000.000

257.280.000

TỔNG

 

  4.304,0

 

26.982.800.000

 

5.396.560.000

 

Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/12/2023 tại Khu dân cư 7C tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND phường Phú Bài.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành;

- Trường hợp đã kết hôn: Căn cước công dân của 02 vợ chồng và giấy Đăng ký kết hôn: 02 bản sao;

- Trường hợp độc thân: Căn cước công dân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 02 bản sao;

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp: 02 bản sao.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 12/12/2023 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 12/12/2023 cho đến 17h00 ngày 14/12/2023.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 1028459889 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.
  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

­- Số tài khoản 4000238555555 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

* Nội dung nộp tiền đặt trước: “ Họ và tên khách hàng tham gia đấu giá – Nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại phường Phú Bài”.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 14/12/2023.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 15/12/2023.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.237
Truy cập hiện tại 307 khách