Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo phát động và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày cập nhật 23/11/2023

Thực hiện Công văn số 2703/CV-HĐPH ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi).

 

Cuộc thi được tổ chức từ 0h00 ngày 09/11/2023 đến 23h59 ngày 29/11/2023 (theo múi giờ Việt Nam, GMT + 7) trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Để hưởng ứng và tham gia Cuộc thi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã (Hội đồng) đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

- Báo cáo viên pháp luật thị xã và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung thi

- Chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp “Báo cáo viên” của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn, các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 10 câu), trong đó có 09 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi; mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi.

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

- Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

 5. Cách thức thi

- Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi, truy cập địa chỉ của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn).

- Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi.

- Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lần tham gia thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh, xét và trao giải.

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia dự thi:

Bước 1 : Nhập các thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân/số hộ chiếu; số điện thoại liên hệ. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.

Bước 2 : Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi; dự đoán số lượt người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm; nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình trước khi bấm nút “Nộp bài” để kết thúc lượt thi. Người dự thi được coi là hoàn thành lượt thi khi nhận được thông báo “Bạn đã gửi bài thi thành công” trên phần mềm Cuộc thi.

Thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút (thời gian được tính kể từ thời điểm người dự thi bắt đầu vào thi đến thời điểm bấm nút nộp bài thi).

6. Giải thưởng

a) Cách xét giải

Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.

b) Cơ cấu giải thưởng

Mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải);

- 02 Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);

- 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).

Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí có được từ công tác xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng cho phù hợp.

Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và quà tặng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Tiền thưởng được trao trực tiếp tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội; hoặc chuyển tới số tài khoản ngân hàng của người đạt giải (theo thông tin cá nhân người đạt giải cung cấp, xác nhận).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.317
Truy cập hiện tại 326 khách