Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo thay đổi thời gian, giải thưởng vòng thi tuần Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Ngày cập nhật 23/11/2023

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã ban hành Công văn số 09/CV-HĐPH về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi:  Phát động Cuộc thi: Ngày 20/11/2023; Vòng thi tuần (04 tuần): Từ ngày 20/11 đến hết ngày 17/12/2023.

 

Tuy nhiên, ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi với một số điểm mới như sau:

            - Vòng thi tuần (03 tuần): Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 17/12/2023 (giảm 01 vòng thi tuần).

            + Tuần 1: Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2023.

            + Tuần 2: Từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2023.

            + Tuần 3: Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2023.

            - Vòng chung kết: Dự kiến ngày 22/12/2023.

            - Giải thưởng 01 tuần: 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 19 giải Ba, 33 giải Khuyến khích (Giải thưởng 01 tuần tăng 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 09 giải Ba, 11 giải Khuyến khích).

 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo về việc thay đổi thời gian và giải thưởng Cuộc thi như trên đồng thời tiếp tục vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, người lao động tham gia Cuộc thi./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.987.442
Truy cập hiện tại 66 khách