Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Niêm yết công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Ngày cập nhật 23/10/2023

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ngày 20/10/2023, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 2803/UBND-TNMT về việc niêm yết công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường; các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã niêm yết công khai việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở cơ quan theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan; Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn.

(Có Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.950.329
Truy cập hiện tại 6.283 khách