Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023
Ngày cập nhật 14/09/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã, thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã năm 2023.

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy- Điện thoại liên hệ: 0234.3851430./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.483.049
Truy cập hiện tại 195 khách