Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tham dự phỏng vấn vòng 2
Ngày cập nhật 05/09/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023;

Theo Báo cáo số 04/BC-BKTPĐK ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các nội dung sau:

 

1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn vòng 2 (Có danh sách kèm theo, số thứ tự theo danh sách đồng thời là số báo danh dự thi của thí sinh). Thí sinh tự đối chiếu thông tin đã niêm yết với hồ sơ cá nhân nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện thoại 0234.3851430 để được chỉnh sửa kịp thời.

2. Thời gian, địa điểm kỳ khai mạc phỏng vấn:

- Đúng 7 giờ 15, ngày 09/9/2023 (thứ 7), đến tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, để dự kỳ khai mạc phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Địa chỉ: Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Về Nội dung, thời gian, địa điểm thi phỏng vấn:

- Nội dung: Kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng hình thức phỏng vấn.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 09 tháng 9 năm 2023.

- Lịch phỏng vấn cụ thể thông báo tại ngày khai mạc kỳ thi.

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HĐTDVCSNGD Hương Thủy, ngày tháng năm 2023

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 1 Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Lệ phí thi: Lệ phí thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 được thực hiện theo Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; cụ thể như sau: Thu 400.000 đồng/người (Do có từ 100 đến dưới 500 thí sinh đăng ký dự thi). Thí sinh nộp lệ phí dự thi tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 07/9/2023 (trong giờ hành chính).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã theo số điện thoại 0234.3851430 để được giải đáp.

 

Tập tin đính kèm:
Anh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.482.983
Truy cập hiện tại 183 khách