Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023
Ngày cập nhật 21/04/2023

Ngày 17/4/2023, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023

 

Theo đó:

* Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023, như sau:

1. Số lượng: 05 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng:

a) Công chức Tài chính - Kế toán phường Phú Bài (01 chỉ tiêu): Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành Kế toán - Tài chính.

b) Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thủy Thanh (01 chỉ tiêu): Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo tốt nghiệp đại học Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

c) Công chức Tài chính - Kế toán xã Phú Sơn (01 chỉ tiêu): Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

d) Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Dương Hòa (01 chỉ tiêu): Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên các ngành thuộc khối ngành về: Quản lý đất đai, Kinh doanh nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên, Thủy lợi, Giao thông, Kiến trúc và Luật.

đ) Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Phú Sơn (01 chỉ tiêu): Yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo tốt nghiệp trung cấp quân sự cơ sở trở lên hoặc các ngành thuộc khối ngành quân sự.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự: Theo quy định tại Khoản 1, mục III, Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã;

- Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

+ Am hiểu về phong tục, tập quán của cộng động dân cư trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng;

+ Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn anh ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

+ Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm.

* Điều chỉnh tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển công chức tại điểm h, Khoản 1, Mục III, Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thị xã về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023 như sau:

1. Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật.

 Điều chỉnh thành: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

2. Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

Điều chỉnh thành: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

(Chi tiết xem ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.908.128
Truy cập hiện tại 3.776 khách