Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023
Ngày cập nhật 23/03/2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã năm 2023, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu về vị trí tuyển dụng công chức của từng xã, phường: Số lượng 06 người, cụ thể:

 

Stt

Đơn vị

(Xã, phường)

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Chức danh

công chức tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo

1

Thủy Dương

01

01

Đại học trở lên

Tài chính - Kế toán

Kế toán

2

Thủy Phương

01

01

Đại học trở lên

Văn hóa - Xã hội

Các ngành: Kinh tế; Kế toán; Văn hóa - Xã hội

3

Thủy Phù

02

01

Đại học trở lên

Văn phòng - Thống kê

Các ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế

01

Tư pháp - Hộ tịch

Luật

5

Phú Sơn

01

01

Đại học trở lên

Văn phòng - Thống kê

Các ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

6

Dương Hòa

01

01

Đại học trở lên

Văn hóa - Xã hội

Các ngành: Văn hóa - Xã hội; Thể dục Thể thao, Luật; Kinh tế; Giáo dục Thể chất

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023 (xem file đính kèm).

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023 (trừ ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy, chủ Nhật).

Sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.775
Truy cập hiện tại 3.182 khách