Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
10/10 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 02/03/2023
Ngày 2/3, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh cho biết vừa ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND công nhận xã, phường trên địa bàn thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật - một trong những tiêu chí để công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thị xã Hương Thủy đã thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
 
Qua đánh giá, kết quả, Hương Thủy có 10/10 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trong đó, các xã Dương Hòa, Thủy Thanh, Thủy Tân đạt 92 điêm, Thủy Phù 91,5 điểm và Phú Sơn 91 điểm. Các phường: Thủy Lương 92,5 điểm, Thủy Dương 92 điểm, Thủy Châu 91,5 điểm, Thủy Phương và Phú Bài 91 điểm.
 
Theo quy định, xã, phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên và trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.197
Truy cập hiện tại 470 khách