Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày cập nhật 02/03/2023

Ngày 19/01, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thị xã Hương Thủy đã thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Kết quả 10/10 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, cụ thể như sau:

STT

Tên xã, phường

Tổng điểm (2)

Điểm của từng tiêu chí

Ghi chú

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

I

Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

01

Dương Hòa

92

10

27

11

20

24

 

02

Thủy Thanh

92

10

28

11

20

23

 

03

Thủy Tân

92

10

28

10

20

24

 

04

Thủy Phù

91.5

10

28

12

18

23.5

 

05

Phú Sơn

91

09

27

12

19

24

 

II

Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

01

Thủy Lương

92.5

10

27.5

12

20

23

 

02

Thủy Dương

92

10

28

11

20

23

 

03

Thủy Châu

91.5

10

27.5

10

20

24

 

04

Thủy Phương

91

10

26

12

20

23

 

05

Phú Bài

91

10

28

10

20

23

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Huệ - Phòng Tư pháp thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.788
Truy cập hiện tại 530 khách