Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023 - 2025
Ngày cập nhật 02/03/2023

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại kỳ họp lần thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023 - 2025. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, với chính sách thu hút:

 

Là bác sĩ thuộc đối tượng thu hút được hưởng trợ cấp 1 năm/một lần, thời gian hưởng trợ cấp là 5 năm, cụ thể như sau:

a) Người có học hàm giáo sư, bác sĩ: 300.000.000 đồng/1 năm.

b) Người có học hàm phó giáo sư, bác sĩ: 200.000.000 đồng/1 năm.

c) Tiến sĩ, bác sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp II: 100.000.000 đồng/1 năm.

d) Thạc sĩ, bác sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ nội trú: 60.000.000 đồng/1 năm.

đ) Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm đến công tác tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện/thị xã/thành phố với các mức cụ thể như sau:

- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm tốt nghiệp loại giỏi: 40.00.000 đồng/1 năm.

- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm tốt nghiệp loại khá: 35.000.000 đồng/1 năm.

e) Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm công tác tại Trạm Y tế xã/phường/thị trấn:

- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm tốt nghiệp loại giỏi: 50.000.000 đồng/1 năm.

- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm tốt nghiệp loại khá: 40.000.000 đồng/1 năm.

Trường hợp bác sĩ thuộc các mục c,d,đ,e nếu tốt nghiệp loại xuất sắc thì ngoài hưởng chính sách thu hút của tỉnh sẽ được hưởng thêm chính sách theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Chi tiết tại Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND (đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.967
Truy cập hiện tại 374 khách