Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 28/02/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 2 của Ban kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã, thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy- Điện thoại liên hệ: 0234.3851430./.

 

Tập tin đính kèm:
Anh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.317.780
Truy cập hiện tại 5.854 khách