Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Ngày cập nhật 22/02/2023

Ngày 30/01/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ gồm: lĩnh vực môi trường có 21 văn bản; lĩnh vực đo đạc và bản đồ có 02 văn bản; lĩnh vực khí tượng thủy văn có 02 văn bản; lĩnh vực chung có 02 văn bản.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần gồm: lĩnh vực đất đai có 01 văn bản; lĩnh vực tài nguyên nước có 02 văn bản; lĩnh vực đo đạc và bản đồ có 06 văn bản; lĩnh vực biến đổi khí hậu có 01 văn bản; lĩnh vực môi trường có 03 văn bản; lĩnh vực khí tượng thủy văn có 01 văn bản; lĩnh vực chung có 01 văn bản.

Chi tiết về lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, ngày hết hiệu lực và ngày ngưng hiệu lực (có tại file đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.894
Truy cập hiện tại 347 khách