Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã năm 2022
Ngày cập nhật 16/12/2022

Ngày 16/12/2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp đã có quyết định số 02/QĐ-HĐTDVCSN về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.483.646
Truy cập hiện tại 4.514 khách