Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy tham dự phỏng vấn vòng 2
Ngày cập nhật 13/09/2022

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022;

Theo Báo cáo số 05/BC-BKTPĐK ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các nội dung sau:

1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn vòng 2 (Có danh sách kèm theo, số thứ tự theo danh sách đồng thời là số báo danh dự thi của thí sinh). Thí sinh tự đối chiếu thông tin đã niêm yết với hồ sơ cá nhân nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện thoại 0234.3851430 để được chỉnh sửa kịp thời.

2. Thời gian, địa điểm kỳ khai mạc phỏng vấn:

- Đúng 7 giờ 15, ngày 17/9/2022 (thứ 7), đến tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, để dự kỳ khai mạc phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Địa chỉ: Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Về Nội dung, thời gian, địa điểm thi phỏng vấn:

- Nội dung: Kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng hình thức phỏng vấn.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 17 tháng 9 năm 2022.

- Lịch phỏng vấn cụ thể thông báo tại ngày khai mạc kỳ thi.

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 1 Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Lệ phí thi: Lệ phí thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 được thực hiện theo Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; cụ thể như sau: Thu 500.000 đồng/người (Do có dưới 100 thí sinh đăng ký dự thi). Thí sinh nộp lệ phí dự thi tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, kể từ ngày 13/9/2022 đến hết ngày 15/9/2022 (trong giờ hành chính).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã theo số điện thoại 0234.3851430 để được giải đáp./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.642
Truy cập hiện tại 3.634 khách