Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổng kết 20 năm hoạt động tín dụng chính sách
Ngày cập nhật 21/07/2022
Chiều 20/7, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Trần Thị Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phú, UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Ngô Thị Ái Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.
 

Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Ngô Thị Ái Hương phát biểu khai mạc hội nghị

Qua 20 năm triển khai, thông qua NHCSXH thị xã, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 71.539 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.434 tỷ đồng. Tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 338.072 tỷ đồng, tăng 312.741 tỷ đồng, gấp 13,3 lần so với dư nợ khi thành lập.
 
Đáng chú ý, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã, qua đó, giúp cho 24.879 lượt hộ nghèo, 8.930 lượt hộ cận nghèo và 12.498 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho 8.422 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 11.000 lao động; giúp 8.907 học sinh - sinh viên khó khăn được vay vốn học tập và 57 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến... Ngoài ra, hỗ trợ xây mới, cải tạo 24.968 công trình nước sạch; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 190 ngôi nhà cho hộ nghèo; giúp mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, như: trồng thanh trà, chổi đót, nuôi cá lồng, cơ khí, mộc mỹ nghệ, rau sạch, du lịch cộng đồng…
 
Từ năm 2018, thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình nhà ở xã hội, đến nay trên địa bàn thị xã đã có 108 lượt khách hàng được vay vốn; hỗ trợ 1 doanh nghiệp và 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 15,5 triệu đồng/người năm 2002 lên 51,2 triệu đồng/người năm 2022, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã từ 15,7% năm 2002 xuống còn gần 1,9% vào cuối năm 2021.
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hương Thủy phấn đấu đến 2030 đưa nguồn vốn chính sách đến với 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn; nâng tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,02%; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông... nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.
 
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan phát biểu chỉ đạo 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã cần bám sát các định hướng, mục tiêu và giải pháp đã được nêu trong báo cáo để chủ động tham mưu Thị ủy, HÐND, UBND thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Trong đó đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lưu ý, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò của Chủ tịch UBND các xã, phường; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để dành nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH thị xã hàng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tuợng chính sách trên địa bàn; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là hoạt động của các Tổ TK&VV trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương tín dụng chính sách xã hội, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần chuyển tải kịp thời tín dụng chính sách hội đến các đổi tượng thụ hưởng cũng như phát huy vai trò giám sát của toàn dân, của các cấp, các ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; quan tâm làm tốt và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, nhất là tại cấp cơ sở, đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tiêu cực phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
 
 
 
 
 
Dịp này, thị xã Hương Thủy vinh dự có 2 tập thể và 7 cá nhân được Tổng giám đốc NHCSXH tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; UBND thị xã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã giai đoạn 2002-2022.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.909.078
Truy cập hiện tại 4.228 khách