Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 13/6/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng  công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Căn cứ Công văn số 587/SNV-XDCQ ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo phương thức tuyển dụng không thành lập Hội đồng tuyển dụng;

Căn cứ Thông báo số 106/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND thị xã về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy;

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm tập trung:

1. Thời gian: Tất cả thí sinh có mặt vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 17/6/2022.

2. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

II. Thời gian khai mạc, làm thủ tục dự thi và thời gian thi trong ngày 17/6/2022:

1. Tất cả thí sinh dự lễ khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút đến 08 giờ 15 phút và xem số báo danh, phòng thi đến 08 giờ 25 phút ngày 17/6/2022.

2. Thời gian phát đề thi môn Kiến thức chung: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/6/2022 (thi trong vòng 60 phút).

3. Thời gian phát đề thi môn Tin học: Bắt đầu vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 17/6/2022 (Thi trong vòng 30 phút).

Thí sinh nào được miễn thi môn Tin học thì được phép vắng mặt trong thời gian tổ chức thi môn Tin học.

4. Địa điểm khai mạc, làm thủ tục và dự thi: Hội trường UBND thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.     

Lưu ý:

Thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) phải mang theo Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

Danh sách và số báo danh của thí sinh theo phòng thi được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thị xã Hương Thủy theo địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.980.102
Truy cập hiện tại 607 khách