Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 10/03/2022

Ngyaf 07/3/2022, UBND thị xã đã có Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào viên chức  các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Hương Thủy

Theo đó, Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Hương Thủy, gồm 04 viên chức được trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.790
Truy cập hiện tại 6.332 khách