Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
V/v lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/02/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5205/UBND-QHXT ngày 19/6/2021 về việc tổ chức triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế; trong đó giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức triển khai lập quy hoạch; Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch.

Căn cứ Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị quy định trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (đính kèm hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch và các Phiếu điều tra, phỏng vấn để tổ chức lấy ý kiến).

Nhằm đảm bảo việc tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư (đại biểu HĐND cấp xã phường, thị trấn,….) bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn (hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch được niêm yết công khai và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: https://sxd.thuathienhue.gov.vn); đồng thời trưng bày công khai hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch tại trụ sở Quý cơ quan từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022 để cộng đồng dân cư tham gia ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch; Nội dung tổng hợp ý kiến đính kèm các Phiếu điều tra, phỏng vấn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi đến Sở Xây dựng trước ngày 02/3/2022 để Sở Xây dựng có cơ sở hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo đúng quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế hỗ trợ công khai thông tin để cộng đồng dân cư tham gia ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch, góp phần thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Sở Xây dựng rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý đơn vị.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.659
Truy cập hiện tại 6.267 khách