Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tham dự phỏng vấn vòng 2
Ngày cập nhật 11/01/2022

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 9053/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã năm 2021;

Theo Báo cáo số 05/BC-BKTPĐK ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các nội dung sau:

1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn vòng 2 (Có danh sách kèm theo, số thứ tự theo danh sách đồng thời là số báo danh dự thi của thí sinh). Thí sinh tự đối chiếu thông tin đã niêm yết với hồ sơ cá nhân nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện thoại 0234.3851.430 để được chỉnh sửa kịp thời.

2. Thời gian, địa điểm kỳ khai mạc phỏng vấn:

- Đúng 7 giờ 15 phút, ngày 20/01/2022 (thứ 5), đến tại Phòng họp số 1 UBND thị xã Hương Thủy, để tham dự khai mạc phỏng vấn xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã.

- Địa chỉ: Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Về Nội dung, thời gian, địa điểm thi phỏng vấn:

- Nội dung: Kiểm tra sát hạch viên chức bằng hình thức phỏng vấn.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2022.

- Lịch phỏng vấn cụ thể thông báo tại ngày khai mạc kỳ thi.

- Địa điểm: Phòng họp số 1 xã, UBND thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Do trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu thí sinh dự thi phải tự Test nhanh Covid-19 (trong thời hạn 48 tiếng tính đến thời điểm 08 giờ ngày 20 01/2022 để trình cho Hội đồng tuyển dụng), đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo QR Quốc gia thông qua thẻ kiểm soát dịch bệnh tại điểm dự thi và các quy định của UBND thị xã trong phòng chống dịch Covid - 19.

4. Lệ phí thi: Lệ phí thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022 được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: Thu 500.000 đồng/người (Do có dưới 100 thí sinh đăng ký dự thi). Thí sinh nộp lệ phí dự thi tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, kể từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022 (trong giờ hành chính).

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã theo số điện thoại 0234.3851430 để được giải đáp./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.104
Truy cập hiện tại 6.022 khách