Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tham dự phỏng vấn vòng 2
Ngày cập nhật 20/10/2021

Ngày 18/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chứ sự nghiệp giáo dục đã có Thông báo số 09/Tb-HĐTDVCSNGD về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chứ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tham dự phỏng vấn vòng 2.

(Chi tiết Thông báo ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.599
Truy cập hiện tại 487 khách