Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 25/3/2021, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo 43/TB-UBND về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020. 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2020.

Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận quyết định tuyển dụng viên chức của các thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 144, đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo để các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.624
Truy cập hiện tại 495 khách