Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020
Ngày cập nhật 08/01/2021

Ngày 05/01/2021, UBND thị xã đã có Thông báo số 01/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020;

Kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã, số lượng hồ sơ đăng ký vào các vị trí làm việc chưa đảm bảo số dư theo quy định. Để tuyển dụng đủ số lượng người làm việc và đảm bảo theo nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu về vị trí việc làm của từng đơn vị: Số lượng 04 người, cụ thể:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Vị trí tuyển dụng

Chuyên ngành

1

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

03

01

Đại học

Phóng viên

Sư phạm Ngữ văn

01

Đại học

Thể dục - Thể thao

Sư phạm Thể chất - Giáo dục Quốc phòng

01

Đại học

Thư viện - Văn thư

Việt Nam học -

Địa lý du lịch

2

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

01

01

Đại học

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.000.978
Truy cập hiện tại 231 khách