Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020
Ngày cập nhật 08/01/2021

Ngày 05/01/2021, UBND thị xã đã có Thông báo số 01/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên bảo vệ theoNghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

I. Cấp Tiểu học

1. Giáo viên Tiểu học

2. Giáo viên Âm nhạc

3. Giáo viên Mỹ Thuật

II. Trung tâm GDNN-GDTX

1. Giáo viên Địa lý

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, năm học 2020 - 2021 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Thủy. Đối với người đăng ký dự tuyển có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên.

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo quy định.

- Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển đảm bảo theo quy định.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể; phát âm không chuẩn.

Nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

b) Điều kiện cụ thể đối với người dự tuyển:

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.014.073
Truy cập hiện tại 1.047 khách