Tìm kiếm
Liên kết website
Thông báo
Ngày 05/6/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 60a/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2017. UBND thị xã Hương Thủy thông báo cho các...
Tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thị xã Hương Thủy năm 2016 (nội dung chi tết ở file đính kèm)
Ngày 14/9/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh đăng...
Ngày 15/8/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong...
Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc thông báo tuyển dụng viên...
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.653.603
Truy cập hiện tại 15 khách