Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Công an thị xã tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn 
Ngày 19/01, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND...
Thực hiện Công văn số 170/STP-BTTP ngày 03/02/2023 của Sở Tư pháp về thông tin danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo...
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV...
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ...
Chủ tịch UBND thị xã vừa có Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 công bố Danh mục 01 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.010.124
Truy cập hiện tại 665 khách