Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Ngày 18/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chứ sự nghiệp giáo dục đã có Thông báo số 09/Tb-HĐTDVCSNGD về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên...
Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định...
Thực hiện Quyết định số 7541/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành...
Ngày 22/9/2021 Hội đồng TDVCSNGD đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTDVCSNGD về việc phê duyệt Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch thông qua hình...
Ngày 16/9/2021 UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 163/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo...
Ngày 12/8/2021, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định số 7541/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và...
Ngày 07/7/2021, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 127/TB-UBND Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên...
Ngày 02/6/2021, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc  ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo...
Ngày 25/3/2021, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo 43/TB-UBND về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 3.469 khách