Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Ngày 21/6/2022, UBND thị xã đã có Thông báo số 124/TB-UBND về Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên...
Ngày 13/6/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) kỳ tuyển dụng ...
Ngày 08/6/2022, UBND thị xã đã có Thông báo số 106/TB-UBND thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển...
Ngày 06/6/2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2022.
Ngày 11/5/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 85/TB-UBND gia hạn thời gian nhận hồ sơ  đăng ký tuyển dụng công chức các xã,...
Ngày 04/4/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022
Ngày 30/3/2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về kế hoạch tuyển dụng công chức các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy năm...
Ngyaf 07/3/2022, UBND thị xã đã có Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào viên chức  các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...
Ngày 18/02/2022, UBND thị xã đã có Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 313 khách