Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo
Ngày 30/12/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã có Quyết định số 03/QĐ-HĐTDVC về việc Phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng...
Ngày 31/12/2021 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã có Thông báo số 04/TB-HĐNDVC Thông báo danh sách thí sinh...
Ngày 29/11/2021, UBND thị xã đã có Thông báo số 200/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công...
Ngyaf 01/12/2021 UBND thị xã đã có Thông báo số 201/TB-UBND việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021
Ngày 09/11/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã đã có Thông báo số 17/TB-HĐTDVCSNGD thông báo về việc công...
Ngày 04/11/2021, Hội đồng TDVCSNGD thị xã đã có Thông báo số 15/TB-HĐTDVCSNGD thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo...
Ngày 26/10/2021, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã...
Ngày 18/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chứ sự nghiệp giáo dục đã có Thông báo số 09/Tb-HĐTDVCSNGD về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên...
Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.762.560
Truy cập hiện tại 1.112 khách