Tìm kiếm
Thông báo
Ngày 10/9/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTD về thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức...
Ngày 22/8/2018, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm học...
Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy...
Ngày 22/5/2018, Phòng Tư pháp thị xã có Thông báo số 51/TB-PTP niêm yết công khai hồ sơ nhận cha cho con của bà Nguyễn Thị Kim Quy.
Ngày 07/5/2018, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018.
Ngày 08/5/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy  
Ngày 23//01/2018, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.
Nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thiết bị đo đếm điện năng, áp dụng các giải pháp tự động hóa công tác ghi chỉ số công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.912.929
Truy cập hiện tại 144 khách