Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo >> Chiến lược, QH, KH
Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo quy định của pháp...
Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo quy định của pháp luật...
UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh...
UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 2894/QĐ-UBND và Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND và Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.439.509
Truy cập hiện tại 292 khách