Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 27/03/2023

Sáng 24/3, UBND thị xã họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và một số nội dung liên quan công tác Nội vụ trên địa bàn thị xã, do đồng chí Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Đến dự có các đồng chí Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính-Kế hoạch, LĐTB&XH, Kinh tế, VH&TT, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý và Đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Trung tâm Hành chính công thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Văn phòng-Thống kê phụ trách công tác CCHC, Tư pháp, Địa chính các xã phường.

Đầu năm 2023, công tác CCHC được quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành các cấp; tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị được củng cố, kiện toàn; đội ngủ CBCCVC dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực trong thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bach, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra CCHC cũng được tăng cường; TTHC đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch TTHC.
 
 
Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, UBND thị xã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác CCHC năm 2023 theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Củng cố, kiện toàn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị mỗi cán bộ, công chức - những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính nhà nước luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, thường xuyên đi cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đề ra các giải pháp cải tiến phương pháp làm việc giúp công tác giải quyết hồ sơ cho người dân được tốt hơn; thực hiện các thủ tục hành chính phải đảm bảo công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công cần thiết; trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không thờ ơ, lơ là trước những yêu cầu, bức xúc của Nhân dân; luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ để điều chỉnh kịp thời; mỗi cán bộ, công chức thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động học hỏi, giáo dục tính liêm chính, đạo đức công vụ, rèn luyện kỹ năng; nắm chắc chuyên môn, không ngừng sáng tạo trong xử lý công việc, giải quyết các tình huống đa dạng, phức tạp trong mối quan hệ với Nhân dân. 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.980.224
Truy cập hiện tại 619 khách