Tìm kiếm
Thị xã Hương Thủy tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày cập nhật 12/12/2019

Trong 02 ngày 28/11 – 29/11/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã năm 2019. Tham dự các lớp tập huấn có hơn 200 đại biểu của 12 phường, xã, các cán bộ quản lý trường học và Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng, Trưởng ban Mặt trận của 05 xã, phường trên địa bàn.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học thị xã Lê Văn Chung triển khai kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đây là bước đầu tổ chức quán triệt Kết luận 49-KL/TW cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý trường học làm công tác khuyến học trên địa bàn thị xã để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai trong giai đoạn tới và làm nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trọng tâm là 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trong thúc đẩy việc học tập suốt đời; phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa; tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập; tăng cường hợp tác quốc tế, vận động đội ngũ tri thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trong việc nghiên cứu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Đồng chí Lê Văn Chung - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã triển khai kết luận số 49-KL/TW

ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư

Thông qua những nội dung được triển khai tại hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu nắm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực tiễn tại địa phương, góp phần đưa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời ngày càng sôi nổi và hiệu quả.

Một số hình ảnh Hội nghị Tập huấn

 

Thanh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.024.440
Truy cập hiện tại 1.353 khách