Tìm kiếm
Tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2017
Ngày cập nhật 12/01/2018
Năm 2017 công tác thu NSNN luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thị ủy, HĐND, UBND cũng như chính quyền phường, xã. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng cả năm vượt kế hoạch đề ra…
 

Tuy nhiên bên cạnh đó công tác thu NSNN vẩn có một số khó khăn. Trong bối cảnh khó khăn chung nên việc đầu tư của NSNN trên địa bàn cũng bị thu hẹp. Hoạt động sản xuất kinh doanh, mức tiêu thụ hàng hóa của các DN ngày càng khó khăn do địa bàn ngày càng thu hẹp, sức cạnh tranh lớn. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản cũng như nguồn thu thuế từ lĩnh vực vãng lai phát sinh tại địa bàn hạn hẹp.

 

Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ban ngành và Cấp ủy, chính quyền phường, xã. Kết quả công tác thu NSNN ước đạt  345, tỷ đồng, đạt 115,% so với dự toán HĐND thị xã đề ra. Trong lĩnh vực chi NSNN ước đạt 494,2 tỷ đồng đạt 122,93% so với dự toán HĐND thị xã đề ra, đảm bảo chính sách, chế độ.
Riêng các khoản thu thông qua Chi cục thuế thực hiện tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2017 đã thu nộp vào NSNN 250,1 tỷ đồng, đạt 158,2% so với dự toán Cục thuế giao. Điều đặc biệt là không chỉ hoàn thành vượt mức cao mà hầu hết các nguồn thu đều hoàn thành so với dự toán.
Phát biểu tại hội nghị đ/c Lê ngọc Sơn Chủ tịch UBND thị xã đã cám ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ thị ủy, HĐND, UBND, Lãnh đạo Cục thuế, các Tổ chức đoàn thể; đồng thời biểu dương tình thần cố gắng của các ban ngành và đội ngũ CBCC trong hệ thống thu chi tài chính đã nỗ lực phấn đấu để có được thành tích nêu trên. 
Nhiệm vụ Tài chính-Ngân sách năm 2018 theo Nghị quyết HĐND thị xã đề ra rất nặng nề. Trong đố thu ngân sách phấn đấu đạt 534,7 tỷ đồng và chi ngân sách 467,3 tỷ đồng đòi hỏi sự cố gắng của cả Hệ thống chính trị và đội ngũ làm công tác thu, chi tài chính, hi vọng sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ./.
 
Minh Hiền (Chi cục Thuế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 466 khách