Tìm kiếm
Hội nghị thông tin thời sự nổi bật trên thế giới, khu vực và trong nước
Ngày cập nhật 09/09/2017

Chiều ngày 07/9/2017, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã để triển khai các văn bản mới của Đảng và thông tin thời sự về tình hình nổi bật trên thế giới, khu vực, trong nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Anh Thư - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh thông tin một số vấn đề, sự kiện trên thế giới, khu vực và trong nước tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân thời gian qua; đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cũng triển khai một số các văn bản mới của Đảng: Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn xã hội; Quy định 85-QĐ/TW ngày 23/5 /2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Kế hoạc tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga…
Hội nghị lần này đã giúp các cán bộ, đảng viên cập nhật những thông tin mới, tiếp thu những nội dung mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy để từ đó nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn hiện nay, có kế hoạch triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 123 khách